Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Wybrane publikacje w latach 2008-2017

red. Marian Woźniak

Woźniak M.,2017, Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe czynniki trwałości obszarów wiejskich województwa podkarpackiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, ss. 304.

Woźniak L. (red.), 2008, Raport końcowy z Badań Foresight. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, ss. 365.

Woźniak L., Dziedzic S., Kud K. Woźniak M., Wyrwa D., 2011, Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom, ss. 168. Mój wkład polegał na wspólnym opracowaniu założeń strategicznych i warunków realizacji strategii. 

Oraz wydanie w języku angielskim:

Woźniak L., Dziedzic S., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., 2011, The update to the Regional Innovation Strategy for the Podkarpackie Province. For the years 2005-2013, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Wydawnictwo K&K Reklama, Kraków-Rzeszów, ss. 151.

Woźniak L., Dziedzic S., Woźniak M., Kud K., 2011, Cele i zasady wdrażania ekoinnowacji w zarządzaniu firmą i rozwojem regionu, Wydawnictwo Polskiego Związku Niewidomych, Lublin, ss. 131.

Woźniak M., Chodorek M., 2015, Pracownik - człowiek czy maszyna w systemie pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, ss. 137.

Samodzielne publikacje naukowe w czasopismach:

 1. Woźniak M., 2008, Czynniki kształtujące konkurencyjność gmin wiejskich na przykładzie województwa podkarpackiego, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. X, z. 2, s.285-289.
 2. Woźniak M., 2008, Dywersyfikacja szansą rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w globalnej gospodarce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr. 67(2008), Warszaw, s. 15-24.
 3. Woźniak M., 2009, Identyfikacja i uwarunkowania rozwoju produkcji rolniczej i przetwórstwa w wynikach projektu Foresight dla województwa podkarpackiego, Journal of Agribusiness and Rural Development, z. 3(13), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 235-244.
 4. Woźniak M., 2009, Wpływ globalizacji na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie województwa podkarpackiego, Roczniki Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 4, s. 367-371.
 5. Woźniak M., 2009, Wykorzystanie wyników projektu Foresight w zarządzaniu produktem turystycznym na obszarach górskich Podkarpacia, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 56, Kraków, s. 175-180.
 6. Woźniak M., 2009, Wpływ integracji europejskiej na wizerunek polskiej wsi, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, nr 260, Zarządzanie i marketing, z.16, nr2/2009, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 277-285.
 7. Woźniak M., 2010, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości agroturystycznej na przykładzie Województwa Podkarpackiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Zarządzanie i marketing, z.17, t.3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 445-455.
 8. Woźniak M., 2011, Wpływ globalizacji na zarządzanie światem ubóstwa i biedy, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria: Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z.18, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, s. 315-324.
 9. Woźniak M., 2011, Porównanie priorytetowych kierunków rozwoju województwa śląskiego i podkarpackiego w oparciu o wyniki projektu Foresight - perspektywy współpracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, z. 79, Katowice, s. 139-150.
 10. Woźniak M., 2012, Wykorzystanie Modelu Doskonałości EFQM do analizy żywotności gmin wiejskich na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 265, Wrocław, s. 374-389.
 11. Woźniak M., 2012, Czynniki sukcesu rynkowego podmiotów agroturystycznych w opinii właścicieli gospodarstw oraz turystów z Podkarpacia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 260, Wrocław, s.536-547.
 12. Woźniak M., 2013, Wpływ lokalnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości na rynek pracy na obszarach wiejskich na przykładzie gmin wiejskich województwa podkarpackiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, t. XVIII, Rzeszów, s. 317-328.
 13. Woźniak M., 2014, Przedsiębiorczość turystyczna kierunkiem rozwoju atrakcyjnych krajobrazowo gmin wiejskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr366, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 605-617.
 14. Woźniak M., 2015, Jakość życia społeczeństwa jako główny cel rozwoju obszarów wiejskich województwa podkarpackiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 378, Wrocław, s. 68-75.
 15. Woźniak M., 2016, Perspektywy i wyzwania turystyki w koncepcji zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 452, Wrocław, s. 258-269.
 16. Woźniak M., 2016, Zasoby naturalne obszarów wiejskich jako determinanty ich rozwoju ekonomicznego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, t. 16 (XXXI), z. 3, Warszawa, s. 371-381.
 17. Woźniak M., 2016, Przedsiębiorczość wyznacznikiem sukcesu podmiotów branży turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 444, Wrocław, s. 571-582.
 18. Publikacje wspólne:
 19. Woźniak M., Walenia A., 2008, Zalesienie użytków rolnych jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1192, Wrocław, s.157-163.
 20. Woźniak M., Woźniak G., 2012, Zarządzanie obszarami wiejskimi jako wyraz konkurencyjności gmin wiejskich na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 260, Wrocław, s.548-560.
 21. Kud K., Woźniak M., 2013, Percepcja środowiskowych czynników jakości życia na obszarach wiejskich w województwie podkarpackim, Humanites and SocialScientes, vol. XVIII, 20 (4/2013), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, s. 63-74.
 22. Woźniak M., Woźniak L., Chrzanowski M., Ostasz G., 2015, Quality of Life as a Determinant of Poland Citizens Prosperity, International Journal of Management Science and Business Administration,Vol 1. No 6, May 2015, s. 72-80.
 23. Woźniak L., Woźniak M., 2016, Wiedza tradycyjna i lokalna w kreowaniu ekoinnowacyjności w gospodarce żywnościowej, Ekonomia XXI wieku, nr 4 (12), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 57-67.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję