Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

Uczestnictwo w projektach

red. Marian Woźniak
  1. Międzynarodowy Grant w ramach 5 th EU Commission QLRT – 1999 – 01526 „Strategy for Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in CEE Countries”, wykonywanego w latach 1999-2003 na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. J. Wilkina.

Międzynarodowy project badawczy IDARA; „Strategy for Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in CEE Countries”. Projekt był finansowany przez Unię Europejską, jako część 5 Ramowego Programu UE (Kontakt nr: 115/E-343/SPUB-M/5 PR UE/DZ29/2001-2002/), wykonawca.

  1. Program Wieloletni na lata 2005-2009 koordynowany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, w ramach Uchwały Rady Ministrów nr 126/2004 na temat Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Projekt zrealizowano w ramach tematu Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach członkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tego rozwoju w latach 2007-2013 środkami funduszy strukturalnych i funduszy kohezji, w zadaniu badawczym Analiza przebiegu realizacji i skutków programów PROW (Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich) i SPO (Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich”), wykonawca.

  1. Projekt celowy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, 2005-2013, Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, w ramach realizacji projektu celowego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr 6RSI2003C/5997 „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego”, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, pod nazwą „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego”, wykonawca.
  2. Projekt Systemowy Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej: Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwa podkarpackim, 2007-2013, nr projektu WND-POKL.08.02.02-18-001/08, Projekt został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Umowy dwustronnej (nr umowy RR.VII.0783/1-13/09), wykonawca, w latach 2011-2014 przewodniczący Panelu Celów Strategicznych ds. kreowania kultury innowacyjnej mieszkańców regionu.
  3. Projekt Biuro Wdrażania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, 2005-2006, nr Z/2.18/II/2.6/46/05/U/6/05. Projekt został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego, wykonawca.
  4. Projekt Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, wykonanie aktualizacji było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego (Uchwała Nr XVI/268,11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”, wykonawca.
  5. Projekt FORESIGHT Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, Nr WKP 1/1.4.5/2/2006/2/2006/21/24/602/206/U, 2006-2008,

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz budżety państwa – projekt „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego oraz budżetu państwa, wykonawca, członek Panelu Głównego, moderator Panelu Turystyka, rekreacja i rehabilitacja, zdrowie.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję